Rozmiar: 15909 bajtów

- 730 -

1348, l2 IV, Wrocław

Sabbato ante diem Palmarum

Bolesław III, książę Śląska, pan Brzegu, i jego żona Katarzyna przekazują biskupowi wrocławskiemu dożywotnio wszystkie prawa do posiadłości Jankowice Małe k. Oławy w zamian za 30 grzywien z posiadłości Kolnica k. Grodkowa.

Regest: AP Wrocław, Rep. 135, dz. C Rotulus, Lib. Niger, s. 122.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów