Rozmiar: 15909 bajtów

- 733 -

1348. 21 IV, Praga (Praga)

an dem nestin Montag vor sancte Georgi tag

Karol IV, król czeski (Karolus ... Romischer Kunig ... unde Kunig czu Bohemenj, zatwierdza na prośbę rady miejskiej Wrocławia (Bresslau) wszystkie dotychczasowe przywileje nadane Wrocławiowi (Breslaw) przez książąt śląskich i króla czeskiego Jana Luksemburskiego (Johannosen ... Kunig von Bemen).

Kopia: niem., AP Wrocław, syg. D 2, s. 106-107; łac., tamże s. 104-105.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów