Rozmiar: 15909 bajtów

- 734 -

1348. 22 IV

Dinstag in osterheiligen Tagen

Wacław I i Ludwik I, książęta śląscy, panowie Legnicy i Brzegu, stwierdzają, że sprzedali braciom ze Strzeszkowa k. Głogowa (Landiscron) Wilrichowi, Henrykowi, Petschowi, Fritschowi i Bethanowi (Wilrich. Petsch, Fritsch, Bethan) wszystkie posiadłości w Grzybianach k. Legnicy (Gribian) z pełnym sądownictwem wolne od wszelkich służebności i danin.

Świadkowie: Stefan z Prochowic k. Legnicy, Fryderyk Magnus, Petsche Schirmer, Henryk Abschatz, Frantz, wójt dziedziczny Legnicy, i Seidel z Brochocina k. Złotoryi (Brockendorf).


Regest: Urkb. d. Stadt Liegnitz, s. 111, nr 153.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów