Rozmiar: 15909 bajtów

- 737 -

1348, 5 V, Wrocław

Agnieszka (Agnes), ksieni klarysek wrocławskich, sprzedaje w obecności braci Mikołaja (Nicolaus), kustosza prowincji, wizytatora klarysek wrocławskich, oraz braci Volperta (Volpertus) i Arnolda (Arnoldus) - spowiedników w.w. klarysek, młynarzowi Konradowi z Kątów Wrocławskich młyn w Ozorzycach k. Wrocławia.

Regest: Monumenta Germaniae Franciscana Urkb., wyd. O. F. M. Reisch, Düsseldorf 1917, I, s. 53, nr 173.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów