Rozmiar: 15909 bajtów

- 746 -

1348, 1 VI

Sonntag vor Pfingsten

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy, zezwala na wykonywanie zawodów rzemieślniczych i handlu przez osoby przybyłe do Mikołajowic k. Legnicy (Nickelsdorf) z Legnicy (Ligenicz), Chojnowa (Haynaw), Złotoryi (Goldperg) i innych miast.

Ekscerpt: CDS XX, s. 39, nr 99.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów