Rozmiar: 15909 bajtów

- 747 -

1348,1 VI, Świdnica

Sonntag vor Pfingsten

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy, wydaje postanowienie dla rady miasta Strzegomia stwierdzające, że nikt nieupoważniony nie może sprzedawać soli, wyrabiać i sprzedawać słodu, ani prowadzić karczem we wsiach całego okręgu strzegomskiego. Za nieprzestrzeganie tych postanowień książę ustala kary 10 grzywien.

Regest: AP Wrocław, Rep. 6, s. 1586.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów