Rozmiar: 15909 bajtów

- 749 -

1348, 3 VI, Złotoryja (Goltberg)

III Non. Juni

Burmistrz i rajcy miasta Złotoryi (Goltberg) stwierdzają, że Franciszek prezbiter, syn Heynona Wlschussila (Franciscus ... Heyno Wlschussil), nadał testamentem tamtejszemu szpitalowi 6 grzywien rocznego czynszu: 2 z samego szpitala, 2 z folwarku (allodium) Biały Kamień k. Wałbrzycha (Wisinstein), na którym gospodarzą Cunczil Manegalt, Jackil Nusbilt, wdowa Phingisewechini, Arnolt Tsail, Piotr szewc (Petrus), Jan Schel (Johannes) oraz 2 grzywny ze wsi Hermanni villa i z pól nad Kaczawą (Katzbach). Przełożony szpitala ma obowiązek płacić kapelanowi przy kaplicy św. Jodoka w Złotoryi 3 wiardunki i 4 miary pszenicy rocznie.

Dwie pieczęcie: burmistrza i miasta.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 91, nr 302.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów