Rozmiar: 15909 bajtów

- 750 -

1348, 3 VI, Świdnica (Swidnicz)

an dem neisten dinstage vor phingisten

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolko ... herczoge von Zlesie, herre von Furstenberg unde czur Swidnicz), stwierdza, że w jego interesie mieszczanle lwóweccy (Lewenberg) wypłacili Izaakowi Żydowi świdnickiemu (Ysack ... Swidenicz) 100 grzywien, Albrechtowi von Hakinberg zwanemu Omen (Albrecht) 50 grzywien, księciu 10 i Kiczscholde von Hoberg (Kiczschold), sędziemu dworskiemu, 16 grzywien. W zamian za to książę zwalnia miasto Lwówek (Lewenberg) od płacenia rocznego podatku w wysokości 25 grzywien do czasu zrekompensowania sobie przez mieszczan lwóweckich wypłaconych sum.

Świadkowie: Hartman von Ronow, Kekil z Czernicy k. Jawora (Czirnen) i Cunat von Czedelicz.


Druk: Urk. d. Stadt Löwenberg, s. 20.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów