Rozmiar: 15909 bajtów

- 751 -

1348, 4 VI, Świdnica (Swidnicz)

fer. IV ante festum Penthecostes

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolko ... dux Slezie dominus de Furstinberg et in Swydnicz), stwierdza, że Heynco de Sidelicz sprzedał Janowi z Ruska k. Świdnicy (Johannes de Rusk), prezbiterowi, 7 grzywien rocznego czynszu we wsi Witoszów Dolny k. Świdnicy (Baugendorf) na budowę ołtarza w kościele w Domanicach k. Świdnicy (Domancz).

Świadkowie: Henryk ze Świn k. Jawora (Heynricus de Swyn), Mikołaj de Curdebok (Nicolaus), Moyko z Kazanowa k. Strzelina (Schiltberg) - rycerze, Konrad de Czedlicz (Cunadus), Mikołaj z Zebrzydowa k. Świdnicy (Nicolaus de Sifridow), Rudegerus z Kopaliny (?) k. Opola (Wiltberg), marszałek książęcy, Cunczelinus, protonotariusz biskupi.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Dok. m. Świdnicy, syg. U 94.
Kopia: niem. tamże.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów