Rozmiar: 15909 bajtów

- 752 -

1348, 5 VI, Świdnica (Swydnicz)

an deme nehesten Donerstage vor Phingsten

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolko ... Herczoge von Slezien, herre von Furstinberg unde czu der Swydnicz), stwierdza, że Hannus i Petsche bracia von Naschewicz sprzedali 7 łanów czynszowych we wsi Pszenno k. Świdnicy (Weysenrode) braciom Hannowi i Hermanowi z Czartkowic k. Oleśnicy (Hanno, Hermann von Tscherwicz) ze wszystkimi korzyściami i obciążeniami.

Świadkowie: Fryderyk von deme Pechwinkel (Frederich), Hannus von Logow, Cunat von Czedlicz, Rudeger z Kopaliny (?) k. Opola (Wiltberg), marszałek książęcy, Mikołaj z Zebrzydowa k. Świdnicy (Nickel von Sifridow), Petsche Wasserrabe, Gunczelinus, pisarz krajowy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg: niem., AP Wrocław, Dok. m. Świdnicy, syg. U 93.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów