Rozmiar: 15909 bajtów

- 753 -

1348, 5 VI, Ząbkowice Śląskie (Frankenstein)

in octavo Ascensionis

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nicolaus ... dux Slesie et dominus in Münsterberg), stwierdza, że w jego obecności Jan (Johannes) i Cunzo, synowie Cunzona z Dzierżoniowa (Cunzo de Reichenbach), sprzedali Henrykowi zwanemu Wustehube (Henricus) swój folwark (allodium) Bobolice k. Ząbkowic Śląskich (Schrepsdorff, Schrebsdorff) ze wszystkimi prawami.

Świadkowie: Henryk de Hugwicz (Henricus), Rudigerus młodszy de Hugwicz, Jan de Budow (Johannes) - rycerze, Witko Bohemus, Gellfridus de Sterza, Konrad z Rybnika k. Kluczborka (Conradus de Rybnicz), Mikołaj z Pęczkowa k. Środy Śląskiej (Nicolaus de Ponkaw), notariusz książęcy.


Druk: H. Reichenbach, Urkundliche Geschichte d. Grafen Reichenbach, Wrocław, 1906, I, s. 31, nr 140.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów