Rozmiar: 15909 bajtów

- 754 -

1348, 6 VI, Świdnica (Swidnicz)

an deme nehesten Vritage von Phingsten

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke ... Herzoge von Slezie, Herr von Furstenberg unde czu Swidnicz), powiadamia radę miejską Świdnicy za pośrednictwem Mikołaja z Zebrzydowa k. Świdnicy (Nickel von Sifridow), Thamona z Dzwonowa (Górny i Dolny) k. Złotoryi (Thamne von Schelndorf) i Cunczelina podstolego (Cunczelinus) o zaciągniętych u Żydów wrocławskich (Breczlaw) 605 grzywnach, które mają być spłacane z dochodów książęcych z miasta Świdnicy (Swidnicz).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Dok. m. Świdnicy, syg. U 95. Kopia: niem. tamże.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów