Rozmiar: 15909 bajtów

- 755 -

1348, 6 VI, Ząbkowice Śląskie (Frankensteyn)

an dem nechsten Vritage vor Pfyngisten

Mikołaj; książę Śląska i pan Ziębic (Nyclos ... Herzoge von Slesie und Herre czu Munstirberg), nabywa za zgodą opata i konwentu w Henrykowie (Heynrichow) od Rudgera von Hugwicz (Rudeger) i jego syna Henryka (Heynrich) czynsz pieniężny (Münzgeld) w Budzowie k. Ząbkowic Śląskich (Schonenwalde, Schanewalde), Wadochowic k. Ząbkowic Śląskich (Wysintal), i Bożnowic k. Strzelina (Bertoldisdraf), za 40 grzywien z zagwarantowaniem sprzedającym prawa wykupu.

Świadkowie: Hanke z Czartkowic k. Złotoryi (Knoblousdorf), Otte von Glubos, Jan Budow (Johannes), Gelfrats von der Stercze, Cunat z Rybnika k. Kluczborka (Rybnicz), Gunther Sabey, Mikołaj z Pęczkowa k. Środy Śląskiej (Nyclas van Pankow).
Pieczęć wystawcy (uszkodzona).


Oryg.: niem., AA Wrocław, Dok. klasztoru w Henrykowie nr 101.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów