Rozmiar: 15909 bajtów

- 756 -

1348, 14 VI, Wrocław

Jan von Manow (Johannes), prokurator klarysek wrocławskich, sprzedaje w obecności oficjała wrocławskiego Andrzeja von Roslawitz (Andreas) z upoważnienia klarysek 1 grzywnę rocznego czynszu Katarzynie (Katharina), opatce z Brzegu.

Świadkowie: m. in. franciszkanie wrocławscy (Wratislauia): Girhardus gwardian i Piotr (Petrus) Polonus.


Regest: Monumenta Germaniae Franciscana, Urkb., wyd. O. F. M. Reisch, Düsseldorf 1917, I, s. 53, nr 174.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów