Rozmiar: 15909 bajtów

- 757 -

1348, 14 VI

Klerycy diecezji wrocławskiej otrzymują kanonikaty w innych diecezjach, m. in. Piotr Bego, kanonik wrocławski, otrzymał prebendę w Krakowie.

Regest: Z. f. G. Schl. XXV, s. 298.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów