Rozmiar: 15909 bajtów

- 759 -

1348, 19 VI

Ebirhart von Maltwicz przekazuje swej żonie Małgorzacie 6 łanów jako dożywocie we wsi Borków k. Kłodzka (Eckhardisdorf, Ekkisdorf, Eckarsdorf) i 12 łanów w Tłumaczowie k. Kłodzka (Tolmaczindorf).

¦wiadkowie: Tamme von Czeschow, Hanke z Czartkowic k. Złotoryi, (Knoblouchsdorf), Hensil von der Bel, Henryk von Muschczin, Gunther von der Stercz, Bauwer von Nymancz.


Regest: Z. f. G. Schl. XIV, s. 217.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów