Rozmiar: 15909 bajtów

- 760 -

1348, 19 VI, Nysa (Nysa)

XIII Kal. Julii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislauiensis), zatwierdza dokument Bolka II, księcia świdnickiego (Swydnicensis), w sprawie nadania Hanca (Hanco, Hynco) de Sydelicz dla Jana z Ruska k. Świdnicy (Johannes de Rusk) z 1348, 4 VI (por. nr 751).

Świadkowie: Jan, archidiakon głogowski (Johannes Glogoviensis), Jan Herdanii, proboszcz w Świętowie Polskim k. Nysy (Johannes ... de Swetow), Jan de Waldaw (Johannes), starosta nyski, i Clemente z Wiązowa k. Strzelina (Wanzow).
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Dok. m. Świdnicy, syg. U 96.
Kopie: niem. (dwie), tamże.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów