Rozmiar: 15909 bajtów

- 761 -

1348, 20 VI

Freitag nach Frohnleichnam

Mikołaj Molstein i jego syn Jan wydzierżawili Gunterowi von der Stercz 9 łanów i czynsze w Arnoldisdorf.

Regest: Z. f. G. Schl. XIV, s. 219.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów