Rozmiar: 15909 bajtów

- 762 -

1348, 23 VI, Nysa

IX Kal. Julii

Przecław, biskup wrocławski, stwierdza, że sprzedał folwark (allodium) wielkości 6 łanów w Białej Nyskiej (Bela) z domem w tej wsi i ogrodem warzywnym Heinczcowi z Wierzbięcic k. Nysy (Heinczco de Opertivilla) i jego zięciowi Peczcowi Moraw za 30 grzywien ze wszystkimi korzyściami i obciążeniami z dziesięciną i 9 skojcami od każdego łanu płaconymi rocznie. Pozwolił też biskup dla większych korzyści kupujących hodować w ciągu zimy stado złożone z 200 sztuk owiec.

Świadkowie: kanonicy: kustosz Mikołaj von Pannwitz (Nicolaus), Jan, archidiakon głogowski (Johannes), Mikołaj z Lwówka (Nicolaus von Lembergk), prokurator, Jan von Waldaw (Johannes), starosta nyski, Henryk z Wójcic k. Grodkowa (Woiczicz), Hermarm Zaboy i Clemens z Wiązowa k. Strzelina (Wansen).


Regest: Quellen z. Geschichte d. Neiser Bistumslandes auf Grund der drei ältesten Neisser Lagerbücher, wyd. K. Engelbert, Würzburg 1964, s. 21, nr 11.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów