Rozmiar: 15909 bajtów

- 764 -

1348, 1 VII, Wrocław (Wratisl[avia])

in octava sancti Johannis Baptiste

Mikołaj z Samborza k. Środy Śląskiej, sędzia dworski wrocławski (Nycolaus de Czamborndorf ... Wratislavie), i ławnicy krajowi: Thilo z Budziszowa k. Wrocławia (Buchcicz), Mikołaj z Małkowic (Nycolaus de Malcowicz), Wernherus de Burg, Jan z Żórawiny k. Wrocławia (Johannes de Scrauin) i Gerassus z Jaksonowa k. Wrocławia (Jexenow) stwierdzają, że w ich obecności Michał (Michael) i jego żona Janna, Mikołaj (Nycolaus), mąż Maruszy (Marusha) i Małgorzata (Margaretha), wdowa po Wylandzie z Krajkowa k. Wrocławia (Wylandus de Craycow), zeznali, iż Mikołaj Crowel (Nycolaus), syn Małgorzaty i Wylanda, mieszczanin wrocławski (Wratislaviensis), posiada w ich posiadłości Krajków k. Wrocławia (Craycow) 1/2 grzywny rocznego czynszu, z których 5 skojców należy się Mikołajowi (Nycolaus), synowi Wylanda (Wylandus), dla egzekwowania których upoważnia Thilo z Budziszowa k. Wrocławia (Buchcicz) i Mikołaja z Małkowic k. Wrocławia (Nycolaus de Malcowicz), 4 skojce należą się Michałowi (Michael) i jego żonie Jannie (Janna), a 1/2 wiardunku Mikołajowi (Nycolaus), mężowi Maruszy (Marusha).

Dwie pieczęcie wystawców.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. TT 27 c.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów