Rozmiar: 15909 bajtów

- 766 -

1348, 2 VII, Praga (Praga)

VIII Id. Julii

Karol IV, król czeski, potwierdza następujące dokumenty swego ojca Jana Luksemburskiego, króla czeskiego, dla miasta Kłodzka: z 1328, 4 VIII (por. R. z. schl. Gesch., nr 4756); z 1334, l2 IX (por. tamże nr 5372) i z 1334, 12 IX (por. tamże nr 5373).

Regest: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell. I, s. 92.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów