Rozmiar: 15909 bajtów

- 767 -

1348, 9 VII, Praga (Praga)

VII Id. Juliii regnorum nostrorum anno secundo

Karol IV, król czeski, potwierdza dokument swego ojca Jana Luksemburskiego, króla czeskiego, dla miasta Bystrzycy Kłodzkiej z 1319, 26 I.

Regest: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell. I, s. 92.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów