Rozmiar: 15909 bajtów

- 768 -

1348, 12 VII, Praga (Praga)

indictione prima quarto Id. Julii regnorum nostrorum anno secundo

Karol IV, król czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), przyrzeka, że nie oddzieli od królestwa czeskiego (Regnum Boemie) posiadłości wójtów i sołtysów okręgu kłodzkiego (Glacensis).

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell. I, s. 93.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów