Rozmiar: 15909 bajtów

- 769 -

1348, 13 VII, Wąsosz

am tage Margarethe

Konrad I, książę Śląska i pan Oleśnicy (Conrad ... Olssen), potwierdza Tomaszowi i Dominikowi z Psar k. Góry (de Pfarr Thomas, Dominicus) zakup ziemi zwanej Pusche Gola położonej między Piotrowicami Małymi k. Góry (Petrowicz) a Chocieborowicami k. Góry (Kutscheborowitz).

Regest: AP Wrocław, Rep. 135, dz. B, nr 42, Reg. dok. A. legn. s. 7, nr 28.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów