Rozmiar: 15909 bajtów

- 770 -

1348, 13 VII, Legnica

in die beate Margarete

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy, stwierdza, że Jodokus zwany Hozebendil sprzedał za 300 grzywien Heynczcowi de Bruchaczdorf wieś Biernatki k. Legnicy. Dokument ten zatwierdza książę Wacław I po uprzednim zatwierdzeniu przez swojego brata księcia Ludwika I.

Świadkowie: Henryk ze Strzeszkowa k. Głogowa (Heynricus de Landiscron), Gawinus Abscacz, Harthungus de Sulcz - rycerze, Bernhardus Buzewoy, Fryderyk de Medigow (Fredericus), Henschelinus de Meczewicz, Mikołaj, proboszcz z Czerwonego Kościoła k. Legnicy (Nicolaus .. Ruffa ecclesia), protonotariusz.


Regest: Urkb. d. Stadt Liegnitz, s. 113, nr 155.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów