Rozmiar: 15909 bajtów

- 771 -

1348, 13 VII, Praga (Praga)

indictione prima III Id. Julii

Karol IV, król czeski (Carolus ... Romanorum rex ... et Bohemie Rex), uwalnia miasto Kłodzko (Glacz) od należnego królowi podatku z lasów.

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell. I, s. 95.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów