Rozmiar: 15909 bajtów

- 772 -

1348, 13 VII, Praga (Praga)

indictione prima III Id. Julii regnorum nostrorum anno secundo

Karol IV, król czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Bohemie rex), zamienia wójtom i sołtysom okręgu kłodzkiego (Glacensis) obowiązek dostarczania 8 zbrojnych jeźdźców na daninę w wysokości 70 grzywien rocznie płaconą w dwóch ratach. Uwalnia ich równocześnie od wszelkich innych powinności z wyjątkiem berny płaconej z łanów czynszowych. W sprawach sądownictwa postanawia, że mają oni odpowiadać tylko przed sądem miasta Kłodzka (Glac), oraz zezwala na wolne polowanie i łowienie ryb w ich posiadłościach.

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell. I, s. 93.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów