Rozmiar: 15909 bajtów

- 775 -

1348, 31 VII, Ziębice

in dem nesten Dornstage nach sente Jacobs tak

Andrzej von Aycholcze przekazuje miastu Ziębice (Munsterberg) sądownictwo nad tamtejszymi Żydami, które on dotąd sprawował z woli księcia ziębickiego Mikołaja (Niclos).

Druk: F. Hartmann, Geschichte der Stadt Münsterberg, Ziębice 1907, s. 37 i przyp. 13.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów