Rozmiar: 15909 bajtów

- 777 -

1348, 6 VIII, Legnica (Legnicz)

IV fer. proxima ante festum Laurencii

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy (Wenceslaus .. dux Slesie. et dominus Legniczensis), pozwala Henrykowi ze Strzeszkowa k. Głogowa (Heynricus de Landiscron) i jego bratu, jak również ławnikom w Wądrożu Wielkim k. Legnicy (Wanderos), w wątpliwościach prawa górniczego wzorować się na Złotoryi (Goltberg) i Mikołajowicach k. Legnicy (Nyclosdorf).

Druk: Tzschoppe - Stenzel, Urks., s. 563-564.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów