Rozmiar: 15909 bajtów

- 778 -

1348, 11 VIII, Namysłów (Namslavia)

in crastino sancti Laurencii

Bolesław III, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Bolezlaus .. dux Slezie et dominus Legniczensis et Bregensis), zapisuje swej żonie Katarzynie (Katharina) miasto i zamek w Namysłowie (Namslavia).

Świadkowie: Henryk (Henricus) de Bebirsteyn, Andrzej de Troyanowicz (Andreas), Mikołaj Zcambor (Nicolaus) - rycerze, Haullo Zcambor, Wythco ze Smogorzowa k. Namysłowa (Smogerow), Hermannus Thoringo i Jan (Johannes), notariusz książęcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, syg. 00 11.
Druk: Lehns u. Besitzurk. II, s. 644, nr 5.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów