Rozmiar: 15909 bajtów

- 780 -

1348, 16 VIII, Żytawa (Zittavia)

XVII Kal. Septembris

Karol IV, król czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), nadaje miastu Brunow [dzi¶ Czechosłowacja], będ±ce w posiadaniu tamtejszego klasztoru, przywileje jakimi m. in. cieszyło się miasto Kłodzko (Glacz).

Druk: F. M. Pelzer, Geschichte Kaiser Karl IV. Urkundenbuch, Drezno 1783, s. 50, nr 45.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów