Rozmiar: 15909 bajtów

- 781 -

1348, 17 VIII, Żytawa (Sittavia)

XVI Kal. Septembris

Karol IV, król czeski (Carolus ... dux Romanorum ... et Boemie rex), na prośby konwentu Vallis pod wezwaniem N. Marii Panny zabrania obciążać klasztor i jego ludzi stacjami i innymi ciężarami i poleca miastu Zgorzelcowi (Gorlicz) i Żytawie (Sittavia), bronić ten klasztor przed napastnikami.

Ekscerpt: Verzeichnis Oberlausitzer Urkunden I, 2 (1800), s. 54, nr 266. Regest: RBM V, 2, s. 225, nr 446.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów