Rozmiar: 15909 bajtów

- 782 -

1348, 17 VIII, Wrocław

die decima septima mensis Augusti

Arnold de Caucina, scholastyk krakowski, nuncjusz i kolektor w Polsce i na Węgrzech (Arnoldus ... Cracoviensis ... in Polonia et Ungaria), potwierdza odbiór 1306 grzywien i 9 skojców otrzymanych od biskupa wrocławskiego Przecława.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego nr 107, Dipl. Sil., s. 151, nr 12.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów