Rozmiar: 15909 bajtów

- 783 -

1348, 22 VIII

Bolesław III, książę Śląska, pan Oławy, i jego żona Katarzyna sprzedają tamtejszej radzie miejskiej cło i prawo sprzedaży soli w Oławie, które było w dzierżawie mieszczan wrocławskich Piotra Niger i Jana Voita.

Regest: G. Schultz, Aus Ohlaus Vergangenheit, Oława 1902, s. 137.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów