Rozmiar: 15909 bajtów

- 786 -

1348, 28 VIII, Żagań (Sagan)

an sente Augustin tage

Arnold, burmistrz Żagania (Arnold ... Sagan), i rajcy żagańscy (Saganensis): Hannus Lutke, Friczche Hirsman, Hannus Echriber i Hannus Richard zobowiązują się płacić klasztorowi żagańskiemu czynsz w wysokości 6 grzywien rocznie z 6 kramów mięsnych w Żaganiu (Sagan), nadanych temuż klasztorowi przez Henryka V, księcia Śląska, pana Głogowa i Żagania (Heynrich von Zlezien und herre czu Glogow). Por. nr 785.

Świadkowie: Fritzsche von dem Burne, Hannus i Henryk bracia ([...] Heynrich) von Ketelicz, Hannus Kelbechin, Hannus z Osieka Łużyckiego (Warnungesdorf), Hanke, notariusz książęcy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Rep. 116, nr 85. Druk: Vom Mittelalter zur Reformation, wyd. K. Burdach, Berlin 1935, IX, s. 29, nr 24.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów