Rozmiar: 15909 bajtów

- 787 -

1348, 1 IX, Praga (Praga)

prima die mensis VII bris Regnorum nostrorum anno tercio

Karol IV, król czeski (Carolus ... Romanorum Rex ... et Bohemie Rex), w dokumencie skierowanym do starosty kłodzkiego Alberta de Crenowicz (Albertus ... Glacensis) potwierdza prawne usamodzielnienie się miasta Bystrzycy Kłodzkiej (Hawelswerd), zatwierdzając w tej sprawie dokument Jana Luksemburskiego (Johannes ... Bohemie rex), zaznaczając że sołtysi okręgu bystrzyckiego (Hawelswerdensis) mają tylko odpowiadać przed sędzią bystrzyckim (Hawelswerdensis).

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell. I, s. 97.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów