Rozmiar: 15909 bajtów

- 788 -

1348, 2 IX, Żagań (Sagan)

in crastino beati Egidii

Henryk V, książę Śląska, pan Głogowa i Żagania (Henricus dux Sleziae dominus Glogoviae et Sagani), odstępuje mieszczanom żagańskim (Saganensis): Reynoldowi i Peczoldowi - braciom zwanym Peregrini (Reynoldus, Peczoldus),. Ludwikowi Hybuldi (Ludwicus), Dymkowi Serwici ze Szprotawy (Dymko ... de Sprotauia), Thilonowi Pustewicz (Thilo) i Elżbiecie, wdowie po Goithelinusie (Elizabeth relicta Goithelini), założonych przez siebie 6 jatek za 6 grzywien rocznego czynszu płaconego dla klasztoru N. Marii Panny w Żaganiu (Sagan), z zastrzeżeniem przejścia tychże jatek na własność klasztoru w wypadku nie wywiązywania się z powinności płatniczych.

Świadkowie: Friczco de Burnis, Jan i Henryk (Johannes et Henricus) de Kethelicz, Jan Kelbichini (Johannes), Jan z Osieka Łużyckiego (Johannes de Warnunstorf), Jan (Johannes), protonotariusz książęcy.
Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 116, nr 86.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów