Rozmiar: 15909 bajtów

- 789 -

1348, 3 IX, Praga (Praga)

III Non. Septembris regnorum nostrorum anno tercio

Karol IV, król czeski, upoważnia Jana, prepozyta kaplicy na zamku praskim (Johannes .. Pragensis) pod wezwaniem Wszystkich Świętych, Henryka, scholastyka głogowskiego (Henricus .. Glogoviensis), Piotra de Luna (Petrus) i Hubarda de Altari (Hubardus), marszałka, do załatwienia wszystkich spraw z Żydami wrocławskimi (Wraczlavienses), średzkimi (Novifarenses) i innymi Żydami zatrudnionymi w komorach celnych na terenie księstwa wrocławskiego (Wraczlaviensis).

Ekscerpt: RBM V, 2, s. 238, nr 466.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów