Rozmiar: 15909 bajtów

- 790 -

1348, 3 IX, Wrocław (Wrat[islavia])

III Non. Septembris

Jan Conoplati, notariusz kapituły wrocławskiej i prokurator klasztoru trzebnickiego (Johannes ... Wratisl[aviensis] ... Trebnicensis), w obecności Andrzeja de Rosslawicz, kanonika wrocławskiego i starosty tamże (Andreas ... Wratislaviensis), powołuje arbitrów: Cunczcona ze Skałki k. Wrocławia (Cunczco de Schalcow), dziekana głogowskiego (Glogoviensis), Hellenbolda de Luchtenberg (Hellenboldus), mieszczanina wrocławskiego (Wrat[islaviensis]), Wawrzyńca Hartlibi, kantora Św. Krzyża we Wrocławiu (Laurentius ... Wratislaviensis), oraz Andrzeja de Rosslawicz, kanonika wrocławskiego i starosty (Andreas ... Wratislaviensis), dla rozstrzygnięcia sporu między ksienią klasztoru trzebnickiego (Trebicnensis) a Hellenboldem de Luchtenburg, mieszczaninem wrocławskim (Hellenboldus ... Wrat[islaviensis)), o zagajnik k. wsi Rędzin k. Wrocławia (Ransyn) na łąkach klasztoru trzebnickiego (Trebnicensis). Strony pod karą ekskomuniki zgodziły się przestrzegać wyrok. Naruszenie obwarowano karą ekskomuniki i 2 grzywien, z których jedna ma być przeznaczona na potrzeby budowlane katedry wrocławskiej (Wrat[islaviensis]).

Świadkowie: Piotr z Bytomia (Petrus de Bythom), Beldo Strelicz, Jan de Lyndenow (Johannes), Jan de Grudencz (Johannes) - doradcy, Piotr de Thost (Petrus), Wawrzyniec Wacronis (Laurencius), Mikołaj Franczconis (Nycolaus) i Jan Modelici (Johannes), notariusz publiczny.
Pieczęć oficjała wrocławskiego.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 125, nr 194.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów