Rozmiar: 15909 bajtów

- 793 -

1348, 8 IX, Praga (Praga)

Karol IV, król czeski, za wstawiennictwem Tilona, pisarza miasta Wrocławia, zatwierdza Agnieszce, ksieni klarysek wrocławskich, wszystkie przywileje nadane temuż klasztorowi przez jego poprzedników.

Regest: RBM V, 2, s. 242, nr 473.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów