Rozmiar: 15909 bajtów

- 794 -

1348, 9 IX, Praga (Praga)

Karol IV, król czeski, zezwala Aleksemu Stille, mieszczaninowi wrocławskiemu, lokować na prawie niemieckim 30 łanów w tym 16 ˝ łanu jego folwarku w Owsiance k. Wrocławia (Nichbrot).

Regest: AA Wrocław, Neisser Urkunden im Diözesanarchiv zu Breslau. Sonderdruck aus dem 33 Bericht der wissenschaftl. Gesellschaft.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów