Rozmiar: 15909 bajtów

- 795 -

1348, 14 IX, Trzebnica (Trebnicz)

die in festo Exaltationis Sancte Crucis

Agnieszka, ksieni klasztoru trzebnickiego (Agnes .. Tarebnicensis), stwierdza, że Aaron, Żyd trzebnicki (Tarebnicensis), kupił posiadłość od Jeska, starosty z Raszowa k. Trzebnicy (Jesco ... de Raschow), którą ten następnie sprzedał za 4 ˝ grzywny niejakiemu Maczerowi (Maczer). Dzieci Jeska miały prawo odkupić tę posiadłość za taką samą kwotę i zwrot kosztów za przeprowadzone tam inwestycje.

Świadkowie: Henryk piwniczny (Henricus), Piotr podczaszy (Petrus), Jan, włodarz folwarku w Zawon (Magister curie), Mikołaj Tarchala, mieszczanin trzebnicki (Nycolaus Trebnicensis), i Jesko Swanton de Briczow.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 125, nr 195.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów