Rozmiar: 15909 bajtów

- 796 -

1348, 21 IX, Budziszyn (Budissin)

indiccione prima undecimo Kal. Octobris Regnorum nostrorum anno tercio

Karol IV, król czeski (Karolus ... rex Romanorum ... et Boemie rex), potwierdza swym poddanym Stefanowi z Dzierżoniowa (Stephanus de Richinbach) i jego matce Katarzynie (Katharina) za wierną służbę wszystkie przywileje, które nadał im król Jan Luksemburski, król czeski (Johannes ... Boemie rex), dla wsi Sośnica k. Wrocławia (Schosnicz) i innych posiadłości.

Druk: H. Reichenbach, Urkundliche Geschichte der Grafen, Wrocław 1906, I, s. 32.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów