Rozmiar: 15909 bajtów

- 798 -

1348, 21 IX, Budziszyn

Karol IV, król czeski, przekazuje Stefanowi z Dzierżoniowa wieś Gniechowice k. Wrocławia i postanawia, że w razie bezpotomnej śmierci tegoż Stefana wieś ta należeć ma do jego matki Katarzyny, a po jej śmierci połowa wsi ma przypaść Heincze z Dzierżoniowa i jego spadkobiercom, a druga połowa jego siostrze Katarzynie, żonie Heincze Klawatzky.

Regest: 1. AP Wrocław, Rep. 135 E, nr 63, Collecta Stenzel, Registrum villarum, s. 65; 2. H. Reichenbach, Urkundliche Geschichte d. Grafen Reichenbach, Wrocław 1906, I, s. 31.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów