Rozmiar: 15909 bajtów

- 799 -

1348, 21 IX, Budziszyn (Budissin)

indiccione prima XI Kal. Octobris regnorum nostrorum anno tercio

Karol IV, król czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), nadaje w lenno Stefanowi z Dzierżoniowa (Stephanus de Richynbach) wieś Damianowice k. Wrocławia (Damiansdorf), Stefan (Stephanus) z kolei przeznacza tę wieś po swej śmierci żonie Elżbiecie (Elyzabeth), córce Alberta de Krenwicz (Albertus).

Druk: H. Reichenbach, Urkundliche Geschichte d. Grafen Reichenbach. Wrocław 1906, t. I, s. 32, nr 142.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów