Rozmiar: 15909 bajtów

- 803 -

1348, 8 X

fer. IV ante diem beatorum Dyonisii et sociorum

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislavia), sprzedali Annie, córce Mikołaja z Kątów Wrocławskich, mniszce klasztoru św. Barbary 3 grzywny rocznego czynszu.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego syg. 23, Antiquarius, s. 14.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów