Rozmiar: 15909 bajtów

- 805 -

1348, 11 X [Wrocław]

in Translacio beati Augustini

Jan, opat klasztoru premonstrantów św. Wincentego we Wrocławiu (Johannes ... Wratisl[avia]), pozwala mnichom tegoż klasztoru w niedziele i dni świąteczne wewnątrz i na zewnątrz klasztoru nosić futra, pelerynki z kapturami, białe alby i birety.

Fragment pieczęci klasztoru.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 294.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów