Rozmiar: 15909 bajtów

- 807 -

1348, 16 X, Legnica (Legnicz)

an sente Gallen tage

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy (Wenczeslaus ... Herzoge in Slesie unde Herre zu Legnicz), nadaje Franczowi, dziedzicznemu wójtowi Legnicy (Francze ... Legnitz), wyższe sądownictwo nad folwarkiem w Bartoszowie k. Legnicy (Bartuchesdorf) i Dornpusch (dziś część miasta Legnicy).

Świadkowie: Stefan z Prochowic k. Legnicy (Steffan von Parchewicz), Gawin, Magnus, Hannus ze Świeborowic k. Bolesławca (Swabesdorf), Stefan Trache (Steffan), Heynke Abescacz i Sydel z Brochocina k. Złotoryi (Brochotendorf), pisarz książęcy.


Druk: Urkb. d. Stadt Liegnitz, s. 114, nr 156.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów