Rozmiar: 15909 bajtów

- 809 -

1348, 28 X, Wrocław (Wracz[lavia])

die beathorum Symonis et Jude Apostolorum

Prokuratorzy Karola IV, króla czeskiego (Karolus Romanorum rex ... et Boemie rex): Piotr de Luna, prepozyt katedralny wrocławski (Petrus ... Wracz[lavia]), Jan, prepozyt kaplicy pod wezwaniem Wszystkich Świętych na zamku praskim (Pragensis), Henryk, scholastyk głogowski (Henricus ... Glogoviensis), i Hubardus de Altari, marszałek, w oparciu o uprawnienia przyznane im dokumentem tegoż władcy z 2 IX 1348 r., przywracają do łask królewskich Żyda ze Środy Śląskiej (Novumforum) Muschona (Muschon), syna Merklina (Merklinus, Merclon), i jego rodzinę.

Oryg.: łac., AP Wrocław, Dok. m. Wrocławia, 1348 28 X, Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów