Rozmiar: 15909 bajtów

- 811 -

1348, 31 X

in vigilia Omnium Sanctorum

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislavia) sprzedali Rudgerowi Steinkeler (Rudgerus), rajcy wrocławskiemu, 8 grzywien rocznego czynszu z Schrotamecht.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego nr 23, Antiquarius, s. 31.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty ¦l±skie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów